geneeskunde
 

Disclaimer / Privacy verklaring

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Instrulife nv. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Copyright

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Instrulife nv worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Instrulife nv is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Instrulife nv of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Instrulife nv te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Instrulife nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website.
Instrulife nv verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Toepasbaar recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.
Instrulife nv behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.

Privacyverklaring

Instrulife streeft ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij maken in principe geen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, zoals namen, telefoonnummers en e mailadressen, tenzij de verwerking van dergelijke persoonsgegevens is toegestaan op grond van uw instemming, gerechtvaardigde belangen of een wettelijke verplichting. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en op informatie die is afgeleid uit deze persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven. Dit document beschrijft ons beleid inzake verwerking van persoonsgegevens en de keuzes die u kunt maken over de verwerking van uw gegevens door Instrulife. Verzamelde gegevens U kunt ons informatie over uzelf verstrekken door:  informatie te verstrekken via (uw gebruik van) onze website;  informatie te verstrekken via onze discussiefora of sociale-mediakanalen (zoals Facebook of Twitter);  persoonsgegevens te verstrekken aan medewerkers van Instrulife (bijvoorbeeld leidinggevenden of verkoopmedewerkers);  deel te nemen aan door ons georganiseerde wedstrijden, promotieactiviteiten of onderzoeken. Wij verzamelen geen gegevens over u waaruit uw identiteit kan worden afgeleid – zoals uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, etc. – tenzij u ervoor kiest om deze informatie in enige vorm aan ons te verstrekken of tenzij u onze producten of diensten bestelt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende gegevens verzamelen:  technische gegevens: het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van uw internetprovider;  informatie over uw bezoek, inclusief de volledige reeks URL’s (Uniform Resource Locators, d.w.z. webadressen) waarop u hebt geklikt bij het opzoeken, bezoeken en verlaten van onze website (inclusief datum en tijdstip) en de producten die u hebt bekeken of opgezocht;  informatie over de prestaties van onze pagina’s, zoals paginaresponstijden, downloadfouten en informatie over interacties met pagina’s;  informatie afkomstig uit andere bronnen. Hoe wij gewoonlijk gegevens over u gebruiken De manier waarop wij gegevens over u gebruiken is afhankelijk van het doel waarvoor wij deze verwerken, zoals:  bestellen, leveren en factureren van producten;  productondersteuning;  wijzigingen van onze producten en diensten;  informatie- en onderhoudsverzoeken;  verstrekken van informatie;  optimalisering van de systemen en processen van Instrulife;  waarborgen van de beschikbaarheid van producten en diensten. Alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het desbetreffende doel worden verwerkt. De contactgegevens van alle personen of ondernemingen die producten bij ons bestellen worden in onze systemen bewaard, aangezien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten of het leveren van de producten. De bewaartermijn is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen en bedraagt tien jaar na de laatste bestelling, het laatste informatieverzoek, etc. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze producten, aanbiedingen en diensten, om te reageren op uw verzoeken of om aanvraagformulieren te verwerken die u hebt ingevuld op diverse onderdelen van onze website. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen marketinginformatie of algemene informatie (zoals nieuwsbrieven) meer van ons te ontvangen. Persoonsgegevens kunnen verband houden met onze zakelijke relatie met uw onderneming. In dit geval worden deze persoonsgegevens behandeld als zakelijke gegevens en dient u ons de algemene contactgegevens van uw onderneming te verstrekken. Vanwege de wettelijke en contractuele implicaties moet u ons voorzien van deze zakelijke gegevens alvorens wij de verwerking van de persoonsgegevens kunnen beëindigen. We maken gebruik van gegevens die niet tot een persoon zijn te herleiden om het gebruik van onze website te analyseren (zoals geaggregeerde gegevens over de door onze gebruikers bezochte pagina’s). Dit stelt ons in staat om de vormgeving en inhoud van onze website te verbeteren. We gebruiken uw bestelgeschiedenis om onze interne systemen en processen en de beschikbaarheid van onze producten en diensten te verbeteren. Indien toepasselijk en relevant worden alle eventueel verzamelde gegevens gedeeld met andere Instrulife-onderdelen en/of -vestigingen. Instrulife zal uw gegevens niet delen met derden. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming doelbewust verstrekken of verkopen aan derden die geen deel uitmaken van onze organisatie, tenzij wij onze onderneming geheel of gedeeltelijk verkopen. Wij zullen geen contact met u opnemen over andere zaken tenzij u ons specifiek hierom verzoekt, noch zullen wij uw persoonsgegevens delen, verhuren of verkopen aan derden die geen deel uitmaken van de Instrulife-organisatie, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken of deze ter beschikking moeten stellen aan derden die namens ons diensten verlenen.

Opslag van uw gegevens

De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van de EU door onze eigen medewerkers en/of medewerkers van door ons ingeschakelde leveranciers. De door u verstrekte gegevens kunnen tevens worden overgedragen, opgeslagen en/of verwerkt op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) door onze eigen medewerkers en/of medewerkers van door ons ingeschakelde leveranciers, in overeenstemming met de bepalingen en beperkingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679). Door uw gegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze gegevens kunnen overdragen, opslaan en/of verwerken op de in deze paragraaf beschreven wijze. Als wij u een wachtwoord hebben verstrekt om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van onze website (of als u zelf een wachtwoord hebt gekozen), dan bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. U wordt verzocht om dit wachtwoord niet met anderen te delen, aangezien dit de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens in gevaar kan brengen. Verzameling van gegevens door derden Onze website bevat koppelingen naar andere websites die mogelijk een ander informatiebeleid toepassen. Bezoekers dienen de privacyverklaringen op deze andere websites te raadplegen, aangezien wij geen controle hebben over de gegevens die worden verstrekt aan of verzameld door derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een uitsluitend uit tekst bestaande tekenreeks die door een website in het cookie-bestand van de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, zodat de website kan ‘onthouden’ wie u bent. Een cookie bestaat gewoonlijk uit de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de ‘levensduur’ van de cookie, en een waarde (meestal een willekeurig gekozen getal). Cookies helpen ons om u een optimale ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stellen ons in staat om onze website en onze diensten te verbeteren. Wij kunnen cookies voor de volgende doeleinden gebruiken: • om onze website goed te laten functioneren; • ter ondersteuning van de personalisatiefuncties op onze website (waardoor u onlangs bekeken pagina’s opnieuw kunt oproepen en de gegevens kunt zien die u online hebt ingevoerd); • om geanonimiseerde, geaggregeerde statistieken samen te stellen die inzicht geven in hoe bezoekers gebruikmaken van onze website en die ons helpen om de structuur van de website te verbeteren. Wij kunnen uw identiteit niet uit deze gegevens afleiden. Zie ons cookie-beleid voor uitgebreide informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt op onze website. Cookies inschakelen en uitschakelen U kunt cookies accepteren of blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunt u echter mogelijk geen gebruik maken van alle interactieve functies van onze website. Voor meer informatie over het uitschakelen of blokkeren van cookies wordt verwezen naar ons cookie-beleid. Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij passen diverse beveiligingsmaatregelen toe om ongeoorloofde toegang tot de door ons verzamelde gegevens te voorkomen. In het onwaarschijnlijke geval van ongeoorloofde toegang of bekendmaking van uw persoonsgegevens, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen conform de toepasselijke AVG-vereisten. Als uw gegevens onjuist zijn of als u vermoedt dat ze openbaar zijn geworden, neem dan contact met ons op zodat wij de gegevens kunnen corrigeren, eventuele problemen kunnen onderzoeken en alle benodigde maatregelen kunnen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Uw rechten

Conform de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben, om te verzoeken deze indien van toepassing te corrigeren, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens, tenzij wij verplicht zijn om deze te bewaren voor wettelijke of contractuele doeleinden. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@ecuphar.com Als u vragen hebt over het privacybeleid van Instrulife of de toepassing ervan, neem dan contact met ons op.

Aanpassing van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk aan te passen. U wordt verzocht om deze verklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.                
INSTRULIFE nv - Legeweg 157i - B 8020 Oostkamp - T +32 (0)50 31 18 76 - F +32 (0)50 31 58 86 - E info@medini.be - Disclaimer
DUO©